logo    Hroznatín     

Fotogalerie - akce » 2013
Proměna budovy obecního úřadu v letech 2011 - 2013

Fotogalerie ke stažení zde

Mikulášská besídka - 7. 12. 2013

Mikulášská besídka se již u nás stala milou tradicí. Úvod patřil jako obvykle dětem, které pod vedením p. učitelky Soni Chládkové nacvičily pásmo adventních i vánočních písní...

Letošní návštěva Mikuláše s andělem a pekelníky snad také nezklamala. Čerti nebyli až tak zlí, i když strašili, nikoho nakonec neodnesli... A anděl - pomocník Mikuláše - rozdával balíčky sladkostí... Pro dospěláky bylo odměnou i to, že se mohli na chvilku zastavit, popovídat si nad kelímkem medoviny, svařáku a s kouskem cukroví...    Starší děti pomohly s úkoly při malé stezce odvahy těm menším...

Snad se zase po roce sejdemeSmile

Fotogalerie ke stažení zde

 

 

 

Setkání před rodným domem arm.generála L. Svobody - 23. 11. 2013

V sobotu 23. listopadu 2013 se před rodným domem armádního generála Ludvíka Svobody uskutečnilo tradiční setkání spojené se 7. ročníkem turistického pochodu Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody. Pochod pořádá Klub českých turistů v Trnavě a počet účastníků se každoročně zvyšuje.

Pietního aktu u pamětního kamene se zúčastnili i veteráni 2. světové války. Po úvodním slovu pana PaeDr. Lázničky z odbočky Společnosti Ludvíka Svobody ve Velkém Meziříčí pronesl projev předseda Společnosti L. Svobody pan Ing. Ludvík Engel, předseda Národní rady Klubu českého pohraničí pan Ing. Karel Janda, a generální převor Mezinárodního řádu Křížovníků s červeným srdcem, člen SLS a organizátor přestavby jemnického zámku na vojenské sanatorium pan Bc. Jiří Stanislav. Cy. Prior Generalis. Mezi pozvanými hosty nechyběl pan Josef Zahradníček, nově zvolený poslanec za Kraj Vysočina. Tradičně se setkání účastní i občané Hroznatína i okolních obcí.

Paní prof. Zoe Klusáková - Svobodová pozdravila všechny přítomné a předala Pamětní medaili Ludvíka Svobody Janě a Juraji Görčöšovým, a to za aktivní práci ve Společnosti L. Svobody.

Na závěr položili zástupci společenských organizací, vojenských posádek i jednotlivci květinové dary k pamětnímu kameni.

Fotogalerie ke stažení zde


Dětský den 9. 6. 2013

Při plánování akce jsme váhali, zda-li se podaří dětský den kvůli přetrvávajícímu dešti uspořádat. Naštěstí se počasí umoudřilo a druhá červnová neděle přinesla dlouho očekávané letní počasí... Hodilo se - pivo, limo i ledňáky tak chutnají líp.... Na děti čekaly soutěže, tombola, ale hlavně program: Ukázka výcviku psů a canisterapie p. Luďka Trojana byla poučná a představení výcviku dravdů z jihlavské ZOO stálo jistě za podívanou...

Děkujeme všem pomocníkům větším i menším za pomoc při organizaci a za rok snad příjemné setkání zopakujeme...

Fotogalerie ke stažení zde

Výstava Floria Kroměříž 12. 5. 2013

Letošní deštivé jaro výletům moc nepřeje. I přesto jsme vyrazili na výstavu květin Floria v Kroměříži (dříve ve Věžkách). A nebylo čeho litovat. Nový areál umožnil shlédnutí exponátů takřka "suchou nohou", a to i za vydatného deště. Součástí byla i výstava tulipánů, narcisů a lilií - bylo se na co dívat. A nejen to - kdo by neodolal radosti z nakoupených rostlinek....

Fotogalerie ke stažení zde

Zájezd na muzikál Aida - divadlo Karlín Praha 7. 4. 2013

I letos uspořádala obec pro naše občany a rodáky zájezd do Hudebního divadla Karlín na muzikál Aida. Díky chladnému počasí jsme místo plánované procházky na Vyšehradě navštívili skleník Fata Morgana v Botanické zahradě Troji. Skleník ani muzikál s Lucií Bílou, která právě slavila narozeniny, nezklamal....

Fotogalerie ke stažení zde

 

Odhalení pamětního kamene arm. gen. Ludvíku Svobodovi 16. 3. 2013

V sobotu 16. března 2013 byl v naší obci odhalen pamětní kámen armádnímu generálu a prezidentu ČSSR Ludvíku Svobodovi. Akce konané u příležitosti 70. výročí bitvy u Sokolova se zúčastnilo asi tři sta lidí. Hlavními organizátory byla obec Hroznatín a Společnost Ludvíka Svobody v zastoupení předsedy vysočinské pobočky Josefa Lázničky, který setkání moderoval.  Na pomník vytvořený kamenosochařem Petrem Šebestou ze Světlé nad Sázavou, přispěl částkou 80 tisíc korun  Kraj Vysočina. Akci financovaly  kromě Společnosti Ludvíka Svobody i další organizace, města i osobnosti společenského života.

Po nástupu čestné stráže vojáků v dobových uniformách a zaznění hymny České i Slovenské republiky pronesly projevy významné osobnosti. K přítomným promluvili senátor František Bublan, radní Kraje Vysočina Marie Kružíková, zástupce Generálního štábu ČR brigádní generál František Mičánek, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička a další osobnosti. Pozvání přijali i zástupci ruské ambasády, členové Československé obce legionářské a v neposlední řadě generální plukovník kozáckého vojska Antonin Muščenko. Na závěr vyslovila poděkování organizátorům akce i všem přítomným dcera bývalého prezidenta paní Zoe Klusáková - Svobodová a vyjádřila přání, aby se takovéto příjemné setkání znovu uskutečnilo.

Fotogalerie ke stažení zde
Tříkrálová sbírka 2013

Ač počasí zrovna tříkrálově nevypadalo, vydali se první lednovou neděli naši Tři králové vybrat nějaký peníz ve prospěch Oblastní charity v rámci celonárodní sbírky. V Hroznatíně vybrali celkem 4.401,- Kč. Poděkování patří všem štědrým dárcům.

Výtěžky Tříkrálové sbírky v okolních obcích:

Rudíkov           17.735,- Kč

Oslavička          4.710,- Kč

Přeckov             7.750,- Kč

Vlčatín              9.660,- Kč

Hroznatín          4.401,- Kč

Nový Telečkov    4.440,- Kč

Celková částka  48.296,- Kč


Fotky ke stažení zde